2018 09 23 L. Garajová | Život po živote, smrť po smrti | Mt 13: 47 – 50