2018 10 21 G. Kosmály | Nábožnosť nie je Zbožnosť | Iz 1:10-20