2019 05 05 M. Haszic | Kráľovstvo milovaného Syna | Kol 1:1-23