2019 05 19 G Kosmály | Znásilnenie Díny / Biblia si nevyberá a neprikrášľuje udalosti | Gn 34