2019 06 02 L. Garajová | Môžem zmeniť svet? | 2Kor 12:9-10