2019 06 16 P Bomba | Učiť sa Očakávať | Ž 130, Iz 40:31