2019 12 30 M. Haszič | Skôr než zhasnú svetlá | Kaz 12