2020 08 23 | G. Kosmály ml. | Kreslíš hranice božiemu kráľovstvu