Čo je Kaplnka?

Sme mladá kresťanská komunita: Kaplnka v Leviciach, súčasť Kaplnky Cirkvi bratskej v Bratislave cbkaplnka.sk . Bohoslužby sú každú druhú nedeľu o 10.00 hodine na adrese Vojenská 28, Levice. O ostatných podujatiach informujeme na www.facebook.com/KaplnkaLevice/

Kaplnka chce svojím životom niesť a sprítomňovať Kristovu odpoveď na otázku menom človek. Chce byť zrozumiteľným a viditeľným svedkom zmŕtvychvstania človeka v Kristovi. Hľadáme cesty, ako udržiavať to svedectvo živé, učíme sa provizóriu a flexibilite.

Kaplnka chce byť priestorom, ktorý človeku vracia odvahu stretnúť sa so sebou samým. Odvahu poznať svoj tieň a prijať sa v Bohu. Odvahu otvoriť sa jeden druhému. Z povrchu vecných vzťahov zostúpiť do hĺbky spoločnej existencie.

Stretnúť sa ako ja a ty.

Kaplnka chce tvoriť most – spájať svet skeptického rozumu so svetom nádeje. Pochybnosť s vierou. Svet vedy a filozofie so svetom teológie a mystiky. Svet zodpovednosti voči Bohu so svetom občianskej angažovanosti. Svet ekonomiky so svetom etiky. Svet podnikania so svetom solidarity. Svet umenia so svetom náboženstva. Sakrálny priestor s priestorom profánnym.

V Kaplnke chceme žiť svetskú svätosť. 

A nenáboženskú nábožnosť.

Stavať most ponad historicky rozdelené cirkvi. Učiť sa poznávať Boha z múdrosti rôznych duchovných tradícii.

Kaplnka chce spájať mesto s lesom. Obnovovať svoj vzťah k celému živému svetu. Vesmír vnímať ako chrám. Obnoviť úctu k zázraku života vo všetkých jeho formách. Spolu s bratom Františkom porozumieť reči zvierat, vtákov, vody, stromov, oblakov a hviezd.