Program

Bohoslužby každú druhú nedeľu o 17.00 hod. Vojenská 28. Mapa

Najbližšie termíny bohoslužieb :
19. Júl – O. Garaj
24. August – G. Kosmaly
6. September – L. Garajová