Kontakt

Sme mladá kresťanská komunita: Kaplnka v Leviciach, súčasť Kaplnky Cirkvi bratskej v Bratislave. Bohoslužby každú druhú nedeľu o 10.00 hod. Vojenská 28.

Tel. 0904 750 936

Facebook: https://www.facebook.com/KaplnkaLevice/