2018 10 07 M. Mitana | Keď je život komplikovaný, modlitba je najlepším darom | Ž 55:1-24

Kaplnka Levice
2018 10 07 M. Mitana | Keď je život komplikovaný, modlitba je najlepším darom | Ž 55:1-24
/