2018 10 21 G. Kosmály | Nábožnosť nie je Zbožnosť | Iz 1:10-20

Kaplnka Levice
2018 10 21 G. Kosmály | Nábožnosť nie je Zbožnosť | Iz 1:10-20
/