2019 05 19 G Kosmály | Znásilnenie Díny / Biblia si nevyberá a neprikrášľuje udalosti | Gn 34

Kaplnka Levice
2019 05 19 G Kosmály | Znásilnenie Díny / Biblia si nevyberá a neprikrášľuje udalosti | Gn 34
/

2019 04 21 D. Pastirčák | Som s Vami až do skonania sveta | Mt 28:18-20, 1Tes 2:19-20, Mt 5:23-26

Kaplnka Levice
2019 04 21 D. Pastirčák | Som s Vami až do skonania sveta | Mt 28:18-20, 1Tes 2:19-20, Mt 5:23-26
/